Proiectul “Consiliere și Formare pentru Angajare” este cofinanțat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritara 5, Domeniul major de intervenţie 5.1.

content_titleline_index.jpg

Obiectivul general al proiectului

Reducerea șomajului de lungă durată prin acțiuni preventive și de îmbunătățire a capacității deocupare a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, a șomerilor și a persoanelor inactive.

content_titleline_index.jpg

Obiectivele specifice ale proiectului

content_titleline_1.jpg

Creșterea șanselor de reintegrare socio-economică pentru 400 persoane din județele Iași și Vaslui, beneficiari de servicii integrate de ocupare acreditate MMPS (informare asupra oportunităților de angajare de pe piața muncii, consiliere inițială, evaluare și orientare profesională, consiliere și mediere pe piața muncii).

content_titleline_2.jpg

Dezvoltarea nivelului de competențe profesionale a 200 de persoane din județele Iași și Vaslui, participanți la 10 programe de formare, autorizate CNFPA, conforme cu aptitudinile și înclinațiile personale.

content_titleline_3.jpg

Dezvoltarea personală a 200 de persoane din județele Iași și Vaslui, participanți la 10 programe de formare și dobândire de competențe cheie autorizate CNFPA.

content_titleline_4.jpg

Reducerea șomajului prin medierea și plasarea a 6% din absolvenții programelor de formare.

content_titleline_bottom.jpg

Costul proiectului

1726749.02 leicontent_euro.jpg

content_hairline.jpg

Finanțatorii proiectului

Fondul Social European POSDRU 2007 - 2013
Asociaţia Consensual
Asociaţia INDECO
content_bag.jpg

content_hairline.jpg

Aplicant principal

Asociația Consensual Iași content_man.jpg

content_hairline.jpg

Partener

Asociația INDECO Iași content_2man.jpg

content_hairline.jpg

Perioada de implementare

1 Noiembrie 2010 - 31 August 2012 content_dld.jpg

content_hairline.jpg