Proiectul "Consiliere și Formare pentru Angajare" oferă persoanelor interesate:

content_titleline_left.jpg

Informatii despre:

  • Structura locală a calificărilor cerute/necesare;
  • Numărul și structura locurilor de muncă vacante și condițiile pentru ocupare.
content_titleline_right.jpg

Servicii de consiliere și mediere:

  • Evaluarea competențelor și aptitudinilor;
  • Elaborarea traseului profesional;
  • Sprijin în alegerea sau schimbarea profesiei, în educație sau formare profesională și reabilitare profesională;
  • Sprijin în dobândirea tehnicilor de căutare a unui loc de muncă, inclusiv pregătirea CV-urilor tehnicilor de prezentare la interviu;
  • Servicii de mediere și plasare pe piața muncii.
content_titleline_full2.jpg content_titleline_full.jpg

Cursuri de scurtă durată:

Denumirea meseriei Durata Tipul cursului
Îngrijitoare bătrâni la domiciliu 3 luni calificare
Lucrător finisor pentru construcții 3 luni calificare
Bucătar 5 luni calificare
Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie 5 luni calificare
Barman 2 luni inițiere
Asistent relații publice și comunicare 2 luni inițiere
Competențe informatice 2 săptămâni inițiere
Competențe sociale și civice 2 săptămâni inițiere

Cursurile se vor desfășura în sistem dual, alternând pregătirea teoretică cu cea practică (1/3 teorie, 2/3 practică).

Programele de formare profesională și de dezvoltare personală sunt elaborate astfel încât să întrunească nevoile pieței forței de muncă și să îmbunătățească capacitatea de angajare pe termen mediu și lung a șomerilor și persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.

În urma examinării finale, participanții vor primi certificate de absolvire emise de Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse, ce permite recunoașterea competențelor dobândite în țară și în Uniunea Europeană.